portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk

Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117

Berit Tennbakk begynte som partner i THEMA Consulting Group i 2010. Hun er ekspert i samfunnsøkonomisk analyse, generell energimarkedsanalyse og i analyser av kraftmarkedet spesielt. I den senere tiden har hun blant annet arbeidet med analyser av kapasitetsmekanismer, forsyningssikkerhet, energieffektivisering, og EUs marked for CO2-kvoter (EU ETS). Berit har over 20 års erfaring med energimarkedsanalyser fra Econ Pöyry og ECON Analyse, Statoil og SNF (NHH). Karrieren startet på slutten av 80-tallet med prosjektet som la grunnlaget for dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1991. Berit har gjennomført og ledet prosjekter for myndigheter, interesseorganisasjoner, energiselskaper og systemoperatører i Norden og Europa, og hatt en rekke lederoppgaver i sin karriere. Hennes spesialområder omfatter samfunnsøkonomiske analyser av rammebetingelser og politikk, herunder klimapolitikk og støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering; utforming av virkemidler, markedsdesign og reguleringer; scenarioanalyser og markedsanalyser av kraftmarkedet, sertifikatmarkedet og kvotemarkedet; samt analyser av kull- og gassmarkedene.

Berit har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen med spesialisering innenfor spillteori og næringsøkonomi.

THEMA 10 år

THEMA feirer 10-årsjubileum »

Siden starten i 2010 har THEMA etablert seg som et ledende kompetansemiljø på rådgivning og analyser for omstillingen av energimarkedet. I 2019 gjorde vi prosjekter for over 150 norske, nordiske og europeiske kunder. Og vi gleder oss til fortsettelsen!

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier – ren fornøyelse eller tikkende bombe? »

Ordningen med opprinnelsesgarantier har tjent små og store norske kraftprodusenter godt. Samtidig som norske fornybarprodusenter tjener på salg av opprinnelsesgarantier til sluttbrukere (i hovedsak i EU), henviser norsk industri til den norske kraftmiksen for å dokumentere fornybarhet og lavt karbonavtrykk.

Havvind

Koordinering nøkkelen til effektiv utbygging av havvind i Østersjøen »

Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men effektiv utvikling av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og endringer i det regulatoriske rammeverket

Power cable

Hva skal til for at nettariffer bidrar til effektiv utnyttelse av nettet? »

Stadig flere innfører effekttariffer. Vår rapport for Energimarknadsinspektionen i Sverige viser at både tariffutformingen og prosessen rundt implementeringen er avgjørende for å oppnå ønsket resultat.

Liten foss

Opprinnelsesgarantier: Norge – Fornybart, men ikke på papiret? »

Salg av opprinnelsesgarantier til utlandet har gitt norsk vannkraft gode ekstrainntekter. Men fører ordningen til at norsk forbruk ikke lenger kan kalles fornybart? THEMA og FNI inviterer til debatt om opprinnelsesgarantier på Arendalsuka 14. august.

Havvind

Workshop om utvikling av havvind i Østersjøen »

THEMA, EA og Cowi skal presentere en studie og anbefalinger til et veikart for utvikling av havvind i Østersjøen på en åpen workshop for BEMIP-interessenter. Workshopen organiseres av EU-kommisjonen i Brussel 15. mars.

Prisområder

Statnett har testet utkobling av forbruk som verktøy i systemdriften »

I 2018 testet Statnett fjernstyrt utkobling av forbruk som kilde til fleksibilitet i driften av kraftsystemet i Nord-Norge i pilotprosjektet Storskala laststyring. THEMAs evaluering konkluderer med at piloten var vellykket selv om omfanget ble mindre enn opprinnelig planlagt.

Ny utredning: Framtidens energiforsyning på Svalbard »

Dagens energiforsyning på Svalbard er basert på lokalt kull. Kraftverket er gammelt og utsikten for gruvedriften usikker, så hvor skal innbyggerne få energi fra i framtiden? Sammen med Multiconsult har vi undersøkt alternative energiforsyningsløsninger på oppdrag fra OED.

Klimapolitiske støtteordninger

Områdegjennomgang av klimapolitiske støtteordninger i Norge »

Gjennom klimapolitiske støtteordninger utbetaler norske myndigheter årlig 3,3 mrd. kr. via 41 ordninger som forvaltes av ulike organer. En områdegjennomgang av klimastøtten anbefaler at 13 av disse videreføres og at 14 avvikles som klimaordninger.

Vindmøller

Frokostseminar 5. juni: Hva former framtidens fornybarpolitikk? »

Vil EU eller nasjonale politikere forme framtidig fornybarpolitikk? Hva skjer med rammebetingelsene for fornybar energi i Europa – og hva er konsekvensene for Norge? Seminaret markerer avslutning av forskningsprosjektet REMIX der THEMA har deltatt.