Aktiv eierstyring nødvendig for å møte utfordringene i kraftbransjen

1. februar 2018 | Nyheter

Norske kommuner og fylkeskommuner har store eierinteresser i norsk kraftbransje. Bransjen har store muligheter for verdiskaping, men uten en aktiv eierstyring og en klar eierstrategi for å møte de framtidige utfordringene, er faren for forvitring overhengende. 

Det er derfor viktigere enn noen gang at politikere og rådmenn tar en aktiv rolle for å utvikle en tydelig eierstrategi som klargjør hva de ønsker å oppnå med eierskapet i kraftselskaper.

Enorme verdier forvaltes av norske kommuner og fylkeskommuner gjennom eierskap i kraftbransjen. Svak eierstyring kan resultere i dårlige resultater og økende utfordringer med å løse selskapenes oppgaver. Utbytteevnen kan svekkes samtidig som vi vet at kommuneøkonomien stadig er under press.

Behov for penger til å redde kommuneøkonomien kan føre til at salg av kraftselskapet kommer på dagsorden, men det er sjelden et godt utgangspunkt å «måtte» selge noe. Det er eiernes oppgave å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en god måte gjennom en eierstrategi som tar stilling til hva eierne ønsker å oppnå på lang sikt, og hvordan målene skal nås.

Artikkel i Kommunal Rapport 26.01.18 >>

Artikkelen i pdf-format >>

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990