2017 ble et år med rekordmange strukturrelaterte oppdrag for THEMA

10. januar 2018 | Nyheter

I hele 25 prosjekter bisto vi med alt fra innledende analyser av potensial for synergier til konkret verdivurdering og due diligence knyttet til bl.a. fusjoner. I tillegg leverte vi finansielle analyser og bidro som rådgivere for eierstyring.

2017 ble et år med rekordmange oppdrag knyttet til fusjoner og oppkjøp og eierstyring av kraftselskaper for THEMA. Ved inngangen til 2018 har vi tre pågående oppdrag på verdivurdering for henholdsvis SFE og Sunnfjord Energi, Hordaland fylkeskommune og en konfidensiell kunde.

THEMA gjennomførte i 2017 flere større analyseoppdrag for å estimere synergipotensial ved fusjoner mellom selskap. De fleste av disse oppdragene er konfidensielle og en del av enkeltaktørers strategiske vurderinger. Vi har også hatt oppdrag hvor formålet med analysen har vært å tilrettelegge for dialog om strukturendringer i en region. Ett eksempel på dette er en analyse av restruktureringspotensial i Nordland, som vi utførte på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

THEMA har også utført konkret verdivurdering og due diligence i en rekke prosesser knyttet til fusjoner eller oppkjøp. Eksempler på dette er:

  • Verdivurdering av produksjonsrelatert nett og vurdering av konsekvenser for nettleien ved salg av nettet i Driva Kraftverk, på oppdrag for TrønderEnergi.
  • Verdivurdering av Ballangen Energi i forbindelse med salg av nettvirksomheten til Nordkraft
  • Verdivurdering av Nord-Salten Kraft i forbindelse med eiermessige vurderinger
  • Verdivurdering av Hjartdal Elverk og Tinn Energi i forbindelse med vurdering av fusjon
  • Regulatorisk due diligence av Lofotkraft for budgiver i forbindelse med emisjonsprosess
  • Verdivurdering av SKS Kraftsalg og Kraftinor i forbindelse med etablering av Polar Kraft

THEMA har også vært prosessrådgiver for gjennomføring av fusjoner. Ett eksempel på dette er etableringen av Polar Kraft, hvor vi fasiliterte innledende samtaler om utarbeidelse av ny forretningsplan og plan for integrasjon av de eksisterende virksomhetene.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomførte THEMA en analyse av utviklingen i finansielle nøkkeltall i kraftbransjen, kartlegging av kapitaltilgang til norske kraftselskaper og rasjonale for strukturendringer i kraftbransjen i Norge.

THEMA har gjennom mange år vært ledende rådgiver for kommuner og fylkeskommuner når det gjelder deres eierstyring av kraftselskaper. I 2017 bisto vi de kommunale eierne i Vest-Telemark Kraftlag med utforming av en ny omforent strategi for eierstyring. Vi gjennomførte også en oppdatering av vår kartlegging av eierstrategier og eierstyring i kraftbransjen fra 2013, på oppdrag fra Energi Norge og NTE.

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990